Az új országos lejtőszögtérkép egy korai változata és belső megvitatása