MAGYARORSZÁG SZEIZMOTEKTONIKAI VESZÉLYEZTETETTSÉGI TÉRKÉPÉNEK MEGALKOTÁSA ÉS ELEMZÉSE

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kiválósági program pályázata (NKP) a felfedező kutatások társadalmi és gazdasági hasznosulását ösztönzi egy-egy olyan stratégiai területen, ahol a hazai kutatói kiválóság a legversenyképesebb lehet. A kutatóhelyek és innovatív kis- és középvállalkozások együttműködését célzó programban a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet a GEOMEGA Földtani és Környezetvédelmi Kutató-Szolgáltató Kft.-vel Magyarország szeizmotektonikai modelljének megalkotása és elemzése (SZET) témakörben támogatást nyert el.

Az NKP SZET konzorcium:

A Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet alapkutatási feladatai a Föld magjától az interplanetáris térig terjedő térrész fizikai állapotának és folyamatainak megfigyelése, modellezése, kutatási módszerek és eszközök fejlesztése. Kiemelt kutatási területei a Nap-Föld fizika, légkörfizika, tektonika, szeizmológia és a Föld belső szerkezetének vizsgálata.

Az intézet stratégiai fontosságú nemzetközi projektjei, amelyek megteremtik a további fejlődés irányait és kereteit:

  • az Európai Űrügynökség (ESA) támogatását elnyert műholdas radarinterferometria (InSAR),

  • a Massachesetts Institute of Technology (MIT) partnerséggel művelt Schumann-rezonancia inverzió,

  • az EU-s támogatással megvalósult plazmaszféra-monitoring (PLASMON),

  • az FP-7 Space keretében a geoeffektív naptevékenységgel foglalkozó geomágneses indukciós (EURISGIC) vizsgálatok,

  • a legnagyobb európai geofizikai vállalkozásának számító mélyszerkezet-kutató szeizmológiai (AlpArray) projektben való részvétel,

  • valamint Magyarország szeizmicitásának folyamatos monitorozása, a földrengések fészekmechanizmusának és más jellemzőinek meghatározása, a földrengésbiztonság alapjainak lerakása.

A Geomega Kft-t sokéves tapasztalattal rendelkező, nemzetközileg is elismert szakemberek alapították 1992-ben. Mára fő profilukká a mérnöki- és sekélygeofizikai, valamint szeizmikus mérések kivitelezése, illetve különféle mélyföldtani kutatási tevékenységek váltak. A cég legjelentősebb nemzetközi projektjei a rendszerváltást követően a magyar olajipari koncessziók iránt érdeklődő, nagy külföldi olajvállalatok számára kutatási-feltárási projektek megvalósításához szükséges tanulmányok készítése és szakmai konzultációk voltak. Ezzel párhuzamosan Európában elsőként végeztek vízi területeken nagyfelbontású szeizmikus szelvényezéseket és ennek eredményeképpen egyedülálló geofizikai adatbázist hoztak létre, a Balatonra és a Fertő-tóra, valamint a Dunára és a Tiszára. Ezek az eredmények alapozták meg Európai Unió által támogatott, 5 ország kooperációjával megvalósult GeoWaters projektet az európai vízi utak tanulmányozására.

Ezen fejlesztések által a cég mára számos műszaki, földtani, mérnöki tudományterület felölelő, multidiszciplináris tanácsadói, modellezői, tervezői, kutatás-fejlesztői kapacitással és szakembergárdával rendelkezik.

Az alapítás óta a cégnek több mint 100 földtani és mérnökgeofizikai kutatással kapcsolatos K+F projektje volt, melyből két jelentős hazai nagyprojekt:

  • A 4-es metró Duna alatti biztonságos átvezetésének felderítése,

  • Paks II. új atomerőműi blokkok telephelye földtani alkalmasságának vizsgálata.