MAGYARORSZÁG SZEIZMOTEKTONIKAI VESZÉLYEZTETETTSÉGI TÉRKÉPÉNEK MEGALKOTÁSA ÉS ELEMZÉSE

Földrengés-veszélyeztetettségi térképet készítenek hazánkról

Ismerjük meg a földkéreg szerkezetét, a korábbi földrengések által létrehozott törésvonalakat, s alkossunk meg egy olyan, Magyarországra vonatkozó modellt, amely segít kockázatelemzésekben, nagy beruházások tervezésekor! Röviden összefoglalva ez a célja annak a kutatási programnak, melynek keretében  a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet a GEOMEGA Kft-vel közösen kezdett munkába. Az ún. szeizmotektonikai veszélyeztetettségi térkép elkészítésére a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kiválósági program pályázata, 206 millió Ft támogatás révén nyílt lehetőség.

Hazánkban is időről időre előfordulnak földrengések, bár azok túlnyomó részét a lakosság nem is érzékeli, jelentősebb károkat okozó rengés pedig Magyarországon csupán 20-30 évente keletkezik. A szakemberek szerint azonban így is fontos témáról van szó, amellyel foglalkozni kell: – Ugyan az egész Pannon-medencében mérsékelt a földrengésaktivitás, de a múltból ismertek komoly pusztítást okozó szeizmikus események. Manapság pedig, a városiasodás nyomán egy-egy nagyobb földrengés beláthatatlan következményekkel járhat – mondja a projekt egyik megvalósítója. A konzorcium résztvevői szerint ezért is nélkülözhetetlen, hogy a kutatók a jelenleginél tisztábban lássák a nagyobb földmozgások okait, előjeleit és kialakulását, sőt a folyamatát és a várható következményeit is.

A szóban forgó projekthez jelentős segítségül szolgál, hogy napjainkra nagy mennyiségű szerkezetkutató geofizikai mérési és fúrási adat, továbbá műholdas földmegfigyelések is rendelkezésre állnak. Ezek összegzésével, elemzésével készülhet el az a szeizmotektonikai térkép, amely országos skálán mutatja a fiatal és aktív törésvonalakat, megadja a földrengések eloszlását, fészekmechanizmusát, valamint hazánk földrengés-veszélyeztetettség szempontjából legérzékenyebb területeit. A szakemberek biztosak abban, hogy a modell társadalmi és gazdasági szempontból is hasznosnak bizonyul, hiszen a jövőben mind helyi szeizmikus kockázatelemzések, mind pedig országos léptékű infrastrukturális stratégiai tervezések alapjául szolgálhat, mérsékelve a földrengések várható következményeit is.

A 2018-1.2.1-NKP-2018-00007 számú, Magyarország szeizmotektonikai veszélyeztetettségi térképének megalkotása és elemzése c. projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított 206.358.710 Ft támogatással, a Nemzeti Kiválósági Program pályázati program finanszírozásában valósul meg. A konzorciumvezető a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, partnere a GEOMEGA Földtani és Környezetvédelmi Kutató-Szolgáltató Kft. A projekt 2019. január 1-jén kezdődött, és 2021. december 31-ig tart.

2020

2020. Szeptember

Projektmegbeszélés, a 2020-ra tervezett feladatok áttekintése

2020. június

A projekt űrgeodéziai  eredményeinek ismertetése az Európai Űrügynökség által szervezett FRINGE konferencián

2020. május

Az NKP SZET projekt szeizmológiai vonatkozású eredményeinek bemutatása az EGU2020 konferencián

2020. Március

Összefoglaló a Zágráb mellet kipattant földrengésekről

2020. Január

Az első év értékelése, a 2020-as feladatok és munkaprogram meghatározása.

2020. Január

Közel a befejezéshez: már csak apró simítások hiányoznak az új országos neotektonikus vetőtérképhez

2020. Január

Az elkészült új országos neotektonikus vetőtérkép bemutatása és megvitatása a projekt résztvevőivel a budapesti Geomega irodában

2019

2019. November

PhD hallgatók az AlpArray frankfurti konferenciáján mutatják be eredményeiket

2019. Október

Hogy ez eddig miért nem jutott az eszembe? – Geomorfológiai viszonyok elemzése egy potenciális Vs30 mérési helyszínen

2019. Október

Igen, ez tényleg megfelelő helyszín lesz… – Geomorfológiai viszonyok elemzése egy potenciális Vs30 mérési helyszínen

2019. Szeptember

Szeptemberi munkamegbeszélés Budapesten. A Sentinel-1 radarinterferometriás felszíndeformáció elemzések megvitatása.

2019. Július

Részvételünk az IUGG montreali konferenciáján (2019 július)

2019. Július

Utolsó simítások az új országos lejtőszögtérképen

2019. Június

Permanens szórópontok keresése Sentinel-1 radarinterferometriai vizsgálathoz. Interferogramok fáziskicsomagolási hibáinak ellenőrzése.

2019. Június

A hazai, nagy sűrűségű szeizmológiai állomáshálózatot. A projektben elvégzendő mélyszerkezetkutató vizsgálatok a hálózat által gyűjtött adatokra támaszkodnak.

2019. Június

Sentinel-1 mozgásvizsgálati alappont a közép-magyarországi vonalhoz kapcsolódó deformációk megfigyelésére

2019. Május

Készül az új országos neotektonikus vetőtérkép: szeizmikus szelvény analízise a Derecskei-árokból

2019. Május

Az új országos lejtőszögtérkép egy korai változata és belső megvitatása

2019. Április

PhD hallgatók mutatják be eredményeiket a 2019-es bécsi EGU földtudományi konferencián

2019. Március

Elkezdődtek a szeizmológiai állomáshely kereséshez a zajmérések. 

2019. Március

Készül az új országos neotektonikus vetőtérkép: szeizmikus szelvény analízise a Bonyhádi-medencéből.

2019. Január

A projekt indító megbeszélés 2019. január 29., Sopron. A projekt célja hazánk szeizmotektonikai veszélyeztetettségének meghatározása, a neotektonikus vetőzónákhoz kapcsolt szeizmogén szerkezetek, a lokális feszültségtér megoldások, pontosabb epicentrum meghatározások, űrgeodéziai felszíndeformációk és a helyi geológiai hatások együttes elemzésével és értelmezésével.