2019. június – 3.

2019. június – 3.

Permanens szórópontok keresése Sentinel-1 radarinterferometriai vizsgálathoz. Interferogramok fáziskicsomagolási hibáinak ellenőrzése.
2019. június – 2.

2019. június – 2.

A hazai, nagy sűrűségű szeizmológiai állomáshálózatot. A projektben elvégzendő mélyszerkezetkutató vizsgálatok a hálózat által gyűjtött adatokra támaszkodnak.